INFORMARE

Imbunătățiri/beneficii reale: toți membrii grupului țintă vor beneficia de servicii de asistență și suport în cadrul Centrului Comunitar Integrat, pentru asigurarea nevoilor de bază ale persoanelor precum și inserție/reinserție socială (conform Legii asistenței sociale cap III. Art. 30, al.1) în cadrul comunității marginalizate, toți membrii GT vor fi informați cu privire la planificarea familială, metode de prevenție a apariției bolilor, prevenirea și combaterea violenței în familie, egalitatea de șanse și nediscriminarea, necesitatea implicării active a femeilor pe piața muncii, integrarea în comunitate, prevenirea abandonării copiilor de către mamele singure sau de către familiile cu foarte mulți copii, metode și mijloace de creștere a calității vieții, igiena corporală, etc;

CONSILIERE

Prin sprijinirea serviciilor de asistență socială la nivelul comunitătii marginalizate, toți membrii grupului țintă vor primi semestrial pachete conținând produse de igienă personală (de ex. săpun, pastă de dinți, periuță de dinți, etc.);
Platforma socială online va face cunoscute problemele comunității marginalizate la nivel național și va fi suportul pentru consiliere online a membrilor grupului țintă care nu se vor prezenta la sediul Centrului Comunitar Integrat;
Echipa mobilă multifuncțională, în vederea organizării de campanii regulate (campanii door to door) la nivelul comunității la care vor participa asistenții sociali.

ȘCOALĂ DUPĂ ȘCOALĂ

În cadrul acestei subactivități un număr de 60 de elevi (membri ai grupului țintă) vor participa la programe remediale (școală după școală), într-un cadru organizat.
Activitatea este necesară având în vedere că în ciuda participării la orele din învățământul școlar obligatoriu, prezența elevilor este pur formală fără implicare efectivă la orele de curs, implicare ce ar duce la asimilarea de cunoștințe și la deprinderea de abilități/ comportamente
sociale corecte. Motivele acestei situații de fapt sunt multiple: imposibilitatea asigurării de către
părinte a mijloacelor materiale minimale pentru școală, cum ar fi: rechizite, haine de școală,
cărți, etc., lipsa timpului individual care poate fi alocat nevoilor și capacităților de învatare ale
fiecaăui copil în parte în cadrul unităților școlare dar și baza materială precară asigurată de
școală (de exemplu, lipsa unor echipamente IT care să îi ajute pe elevi să dobândescă minimul necesar de cunoștințe informatice atât de necesare în societatea modernă și tehnologizată în
care trăim).

Workshop 1

În perioada 29-30 iulie, la Călimănești, 50 de persoane din grupul țintă al proiectului, adulți și copii, au participat la workshopul „Măsuri active de combatere a discriminării și promovarea multiculturalismului”.

In cadrul workshop-ului s-au dezbatut urmatoarele subiecte:

1. Ce este discriminarea?
2. Formele discriminarii
3. Legislatia nationala si internationala antidiscriminare
4. Cine poate fi vicima a discriminarii?
5. Cine poate fi autor al discriminarii?
6. Efectele negative ale discriminarii
7. Cum se poate dovedi discriminarea si catre cine ne putem adresa
8. Care sunt raspunderile contraventionale ale autorului discriminarii?
9. Discriminarea la locul de munca, in socitate etc.
10. Strategiile antidiscriminatorii
11. Ce este multiculturalismul?
12. Cracteristicile unei societati multiculturale
13. Nevoie de multiculturalism
14. Avantajele multiculturalismului
15. Importanta multiculturalismului si promovarea acesteia la nivel national si international
16. Promovarea multiculturalismului
17. Exercitii aplicate si dezbateri

Au fost două zile pline în care pe lângă tema cursului participanții au putut socializa și bucura de frumusețea locului.
Proiectul din comuna Măciuca va continua în același sens pozitiv.

Proiect SMIS 140635 implementat de Primăria comunei Măciuca prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Workshop 2

Continuăm cu succes proiectul „Măsuri integrate de combatere a marginalizării și excluziunii sociale în teritoriul GAL Ținutul Vinului”.
Astfel, în perioada 19-20 august, la Călimănești, 100 de persoane din grupul țintă al proiectului, adulți și copii, au participat la workshopul „Acțiuni de implicare activă în soluționarea problemelor sociale și respectarea drepturilor copiilor”.
Două zile cu multe zâmbete, într-un loc deosebit și momente de care toți ne vom aduce aminte cu bucurie.
Proiect SMIS 140635 implementat de Primăria comunei Măciuca prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Workshop 3

50 de participanții din cadrul proiectul „Măsuri integrate de combatere a marginalizării și excluziunii sociale în teritoriul GAL Ținutul Vinului” au avut parte de un nou workshop în perioada 13- 14 septembrie. Aceștia au avut parte de noțiuni terotice și practice pe temele din cadrul incluziunii sociale

Proiect SMIS 140635 implementat de Primăria comunei Măciuca prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Workshop 4

O nouă experiență pentru participanții din cadrul proiectul „Măsuri integrate de combatere a marginalizării și excluziunii sociale în teritoriul GAL Ținutul Vinului” de data aceasta la Drobeta Turnu Severin
În perioada 25- 26 septembrie 50 de persoane din grupul țintă al proiectului s-au putut bucura de temele din cadrul workshopului și în același timp de frumusețea locurilor.

Proiect SMIS 140635 implementat de Primăria comunei Măciuca prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Workshop 5

Workshopul 5 din cadrul din cadrul proiectul „Măsuri integrate de combatere a marginalizării și excluziunii sociale în teritoriul GAL Ținutul Vinului” a fost organizat la Drobeta Turnu Severin
În perioada 07- 08 octombrie 50 de persoane din grupul țintă al proiectului au participat la temele din cadrul workshopului și au putut beneficia de o nouă experiență frumoasă.

Proiect SMIS 140635 implementat de Primăria comunei Măciuca prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Workshopul 6 din cadrul din cadrul proiectul „Măsuri integrate de combatere a marginalizării și excluziunii sociale în teritoriul GAL Ținutul Vinului” a fost organizat la Drobeta Turnu Severin
În perioada 15- 16 octombrie 50 de persoane din grupul țintă al proiectului au participat la temele din cadrul workshopului. Aceștia au avut și ocazia să admire frumusețile locurilor.

Proiect SMIS 140635 implementat de Primăria comunei Măciuca prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Workshop 6

Meniu