Obiectivul general al proiectului / Scopul proiectului:

  • Reducerea numărului de persoane aparținând comunității marginalizate din teritoriul GAL Ținutul Vinului, aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de intervenții integrate de ocupare, educație, formare profesională, asistență socială, în contextul mecanismului DLRC.
  • Prin intervențiile integrate pe care le promovează, proiectul contribuie la realizarea obiectivului specific care implică scoaterea din starea de sărăcie și excluziune socială a comunităților marginalizate din zona rurală cu o populație sub 20.000 locuitori corelat cu cerințele mecanismului DLRC, comunități pentru care au fost elaborate și aprobate Strategii de Dezvoltare Locală prin PNDR Axa LEADER.

Obiectivele specifice ale proiectului

OBS1 – Dezvoltare unui serviciu social în cadrul comunității marginalizate din comuna Măciuca

OBS2 – Reducerea fenomenului de abandon școlar pentru 60 de elevi din comunitatea marginalizată prin programe tip “școala după școală”

OBS3 – Informarea, consilierea, orientarea și medierea pe piața muncii a 195 membri ai grupului țintă

OBS4 – 170 membri ai grupului țintă formați profesional prin participarea la cursuri de calificare

OBS5 – Crearea a 50 de locuri de muncă pentru membri comunității

OBS6 – Sprijinirea a 13 membri ai grupului țintă în vederea înființării unei noi afaceri

OBS7 – Workshop-uri și Campanii de informare și conștientizare care au ca scop implicarea comunității în problemele sociale locale

OBS8 – 24 de luni de management de proiect

Descriere:

  • Dezvoltarea unui serviciu social în comuna Măciuca
  • Program „Școala după școală” pentru 60 de elevi
  • Cursuri de calificare pentru 170 de persoane
  • Informare, consiliere și mediere pe piața muncii pentru 195 de persoane
  • Crearea a 50 de locuri de muncă
  • Sprijinirea a 13 membri ai grupului ținta in vederea înființării unei noi afaceri

Echipa de proiect

Lider – Primaria Măciuca

Rep. Legal / Primar

Mugurel Mărcoianu

Manager de proiect

Marian Trocaru -
0745 114 044

Expert selecție și menținere GT

Denisa Pană

Expert servicii sociale

Emilia Mehedințu

Expert servicii sociale

Lavinia Năstăsie

Expert selecție și menținere GT

Ionuț Groza

Partener 1 – Liceul Teoretic Măciuca

Responsabil P1

Luminița Tănase

Partener 2 – S.V. Oltenia Consult S.R.L.

Aria de acoperire a proiectului

Meniu