Platformă socială online ce deservește o parte a activităților din centrul comunitar integrat

Platformă finanțată prin

Programul Operational Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară: 5 „Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității”
Operatiunea: 5.2 „Reducerea numarului de comunitati marginalizate aflate în risc de saracie si excluziune sociala din zona rurala si orase cu o popultie de pâna la 20.000 locuitori prin implementarea de masuri/ operatiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.”
Denumire proiect: „Masuri integrate de combatere a marginalizarii si excluziunii sociale in teritoriul GAL Tinutul Vinului
Denumire beneficiar: Comuna Maciuca
Cod SMIS: 140635

          Platforma socială online care va deservi o parte a activităților din centrul comunitar integrat.

Platforma socială online va face cunoscute problemele comunității marginalizate la nivel național și va fi suportul pentru consiliere online a membrilor grupului țintă care nu se vor prezenta la sediul Centrului Comunitar Integrat;

Echipa mobilă multifuncțională, în vederea organizării de campanii regulate (campanii door to door) la nivelul comunității la care vor participa asistenții sociali.

Login

Login în contul dvs.
Meniu